Ordlysten – om medier, språk og mediespråk

02/01/2009

Stabilt upresist

Filed under: Språk generelt — Ingeborg Volan @ 12:46
Tags: , ,

Godt nyttår! Jeg sitter og forbereder kurset Nettjournalistikk 1, som kollega Tord Nedrelid og jeg skal holde mandag og tirsdag. Prøver å finne ferske eksempler på språklige dumheter (det er i og for seg ikke så vanskelig), og fikk sendt denne saken fra Fredriksstad Blad fra Helene Hillestad i NRK Østfold.

«Føreren er stabil», står det i overskrifta. Stabilt hva? Det kan altså godt tenkes at den involverte bilføreren er en riktig stø og trygg type, for det er ordbokdefinisjonen på ordet stabil. Men det tror jeg er saken ganske uvedkommende. I dette tilfellet var det mer snakk om vedkommendes helsetilstand – som altså var stabil. Det hadde de i alle fall vett til å skrive lenger ned i saken.

Reklamer

16/12/2008

Hvor meget smør skal det være på flesket, frue?

Filed under: Uncategorized — Ingeborg Volan @ 15:19
Tags: , , ,

Litt å småplukke på i denne saken om Medietilsynet fra Journalisten – på tross av at saken i seg selv var riktig interessant.

For det første: Er «tvangsbot» et begrep? Bokmålsordboka tror ikke det. Tvangsmulkt, derimot, har både jeg, Jarle Petterson og Bokmålsordboka hørt om tidligere. Og nå lærte jeg faktisk at en mulkt ikke er noe annet enn en bot betalt med penger. Det må altså bety at en bot kan bøtes med andre midler enn de rent monetære.

Likevel, vi tror egentlig at både en bot og en mulkt vanligvis vil innebære en eller annen form for tvang. I alle fall kjenner ikke jeg så mange som betaler bøter av egen fri vilje.

Så dette med smør på flesk:

Ifølge meldingen fra tilsynet ligger det likevel an til en mulighet å omgå boten, men da må tilsynet oppfatte at kanalen ikke omgår konsesjonskravene.

Kan det ligge an til en mulighet? For meg klinger det instinktivt riktigst å si at det er en mulighet, alternativt at det ligger an til at Radio Norge kan omgå boten. Men kanskje andre har innvendinger mot dette språksynet?

Takk til Jarle for den flotte formuleringen som ble overskrift her.

15/12/2008

Sjokk og vantro

Filed under: Nyord og gamleord — Ingeborg Volan @ 10:18
Tags: , ,

Jeg skrev i sommer om journalisters hang til å stemple alt tyver driver med, som «sjokkbrekk». Og nå har jammen noen tyver fått sjokk, påført noen sjokk eller kanskje rett og slett stjålet sjokk fra en sportsbutikk i Oslo. Jeg takker Dagbladet.no for den sjokkerende mangelen på språklig kreativitet.

Og kan noen snart finne opp en definisjon på «sjokkbrekk»?

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.